Bolesław
Niemierko

Profesor, pedagog i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Autorytet w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu. Założyciel i kierownik seminarium doktoranckiego pomiaru dydaktycznego, oceniania osiągnięć uczniów i diagnostyki edukacyjnej, a także Podyplomowego Studium Pomiaru Dydaktycznego i Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej, stypendysta Fulbrighta, IREX i Fundacji Kościuszkowskiej, laureat Nagrody Wydziału I PAN (dwukrotnie). Autor książek: Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki.

Sprawdź w programie