Festiwal Książki
Psychologicznej
26—27 października
2018

Największe autorytety polskiej psychologii.
Najlepsze publikacje psychologiczne
i popularnonaukowe.
Wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty.
Tylko prawdziwa psychologia.

Program

26
10
27
10
festiwalowe lokalizacje
i informacje praktyczne

Kontakt

organizator:
email

kontakt dla mediów:
email

organizator
współorganizator
partnerzy
patronat honorowy
Prezydent miasta Sopotu
Jacek Karnowski
patroni medialni