Tomasz 
Besta

Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bada zagadnienia z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, koncentrując się na procesach grupowych i relacjach międzygrupowych. Jest zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Publikuje w prestiżowych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism „Current Issue in Personality Psychology” i „Psychologia Społeczna”. Współorganizował zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego. Jego teksty popularnonaukowe ukazywały się m.in. w czasopiśmie „Charaktery”. Autor książki: Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią (współautorstwo z Nataszą Kosakowską-Berezecką).

Sprawdź w programie